Celebrity Interviews -

Kalapini has the privilege of receiving prominent personalities like
* Shri Vasant Kanetkar
* Vyankatesh Madgulkar
* V. P. Kale
* Chittaranjan Kolhatkar
* Yashwant Datt
* Prabhakar Panshikar
* Neena and Dilip Kulkarni
* Kamlakar and Lalan Sarang
* Sudha Karmarkar
* Vasant Shinde
* Sharad Talwalkar
* Ramesh Bhatkar
* Nishigandha Wad
* Shashi Kapur, etc

 

 

 

Keerti Shiledar performing

 

Swati Chitnis at the Vardhapan Din

 

Atul Kulkarni at Vardhapan Din